- Vergoedingen

Bent u diabetespatiënt en u heeft een SIMS-classificatie 1, 2 of 3, dan wordt u doorverwezen naar de podotherapeut. Deze stelt een behandelplan voor de pedicure op.

Heeft u reumatoïde artritis of jicht, dan komt u eveneens voor vergoeding in aanmerking.
Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Wanneer u risicovoeten heeft, anders dan op deze site omschreven, ook dan is het mogelijk
dat u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Woont u in een zorginstelling, dan kan het zijn dat de behandeling wordt vergoed door de WLz.

Belangrijk is wel dat uw pedicure de benodigde diploma’s en aantekeningen heeft behaald en ingeschreven staat in het kwaliteitsregister voor pedicures.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat een aantal gegevens op uw nota worden vermeld.
 

Als zorgverlener heb ik toegang tot de website van VECOZO waar deze gegevens beschikbaar zijn.
Daarvoor zal ik u naar uw geboortedatum, postcode en huisnummer moeten vragen.
Betreffende vergoedingen kan ik u veel informatie geven, maar de mogelijkheden worden bepaald
door uw (aanvullende)zorgverzekering.

Wilt u weten wat er precies wordt vergoed, neemt u dan persoonlijk contact op met uw zorgverzekering.