- Risicovoeten

Risicovoeten zijn voeten die risico lopen ten gevolge van:

  • Diabetes Mellitus
  • Reuma
  • Ouderdom
  • Dementie
  • Alzheimer
  • Het raken in een sociaal isolement
  • Ziekte van Parkinson
  • Blindheid / slechtziendheid
  • Verlammingsverschijnselen


Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In geval van lichamelijke, geestelijke, visuele handicaps of
andere afwijkingen bestaat de mogelijkheid dat de behandelingen worden vergoed door
de zorgverzekeraar of vanuit de WLz.

Dit dient u zelf bij uw zorgverzekering te informeren.