- Reuma

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 200 aandoeningen die spieren, pezen en/of 
gewrichten aantasten en niet veroorzaakt worden door ongeval of blessure.
De meeste reumatische aandoeningen kennen een grillig verloop, periodes waarin de ziekte
actief en rustig is, wisselen elkaar af.
De aandoeningen worden doorgaans in drie hoofdgroepen verdeeld:

 • Reumatoïde artritis (Ontstekingsreuma)
 • Fibromyalgie (Weke delen reuma / spierreuma
 • Artrose


Reuma is een ziekte die zich op vele plaatsen in het lichaam kan openbaren.
Er kunnen problemen aan de voeten ontstaan door vergroeiingen, met als reacties:

 • Eeltplekken
 • Likdoorns
 • Ontstekingen met open wonden
 • Ingroeiende nagels
 • Vaatproblemen
 • Zenuwpijnen


Met een goede verzorging van de voeten kunnen we veel van deze problemen proberen te
voorkomen. Voeten die aangedaan zijn door reumatische vergroeiingen zijn moeilijk zelf
te verzorgen. Als de reuma zich ook openbaart aan de handen, rug, schouders enz., zal het
niet mogelijk zijn zelf de voeten te verzorgen. Als pedicure kan ik u daar behulpzaam bij zijn.
Er zijn vele afwijkingen in het lichaam die niet de naam reuma hebben, maar wel daar aan
gerelateerd zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • Ziekte van Bechterew
 • Gewrichtsdeformatie
 • Artitis psoriatica
 • Jicht
   

Uw arts of pedicure kan u hierover de gewenste informatie geven.
Bij Reumatoïde artritis, Fibromyalgie en Jicht, kan het zijn dat u voor (gedeeltelijke) vergoeding
in aanmerking komt. U heeft dan wel een verwijzing van de (behandelend) arts nodig.

Wilt u precies weten wat er wordt vergoed? Neem dan zelf contact op met uw zorgverzekering.