- Diabetes Mellites

Zoals u wellicht weet heeft een patiënt die Diabetes Mellites heeft, een verhoogd risico op complicaties.Een voorbeeld hiervan is dat vaatproblemen ontstaan waardoor functieverlies optreedt in vele organen, zoals:
 
  • Ogen:                          aantasting van het netvlies en grijze staar
  • Nieren:                        stoornis in nierfunctie
  • Hart:                            angina pectoris of hartinfarct
  • Zenuwen:                    oppervlakkige of dieper gevoelsstoornissen
  • Hersenen:                   hersenbloeding of herseninfarct
  • Benen + voeten:         etalagebenen
  • Gewrichten:                verstijving
  • Huid:                           overmatige eeltvorming, kloven, open wonden en ontstekingen

Uw arts bepaalt welke SIMS-classificatie heeft. Wanneer de Sims-classificatie 1, 2 of 3 is,
wordt u doorverwezen naar een Podotherapeut. Deze stelt een behandelplan op voor de pedicure.
Als pedicure kan ik u helpen om complicaties aan de voeten voor een deel te voorkomen
door de juiste behandelingen toe te passen, regelmatig uw voeten te controleren en wanneer
nodig, u door te sturen naar andere hulpverleners.
Preventieve voetverzorging voor diabetici door een podotherapeut, pedicure + of medisch pedicure,
wordt deels vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering.
 

Wilt u weten wat er exact wordt vergoed? Dan dient u dit zelf bij uw zorgverzekering te informeren.